Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Mijn laatst geschreven artikel.......

'Luisteren'

de Les van Luisteren
Zoals waarschijnlijk iedereen wel weet organiseren André en ik de evenementen van de Australische auteur Michael Roads zoals onderandere de 5-daagse Intensive. 

Een van de feedbacks die we vaker krijgen over de Intensive is dat de deelnemers zoveel aan het luisteren zijn naar Michael. De suggestie wordt dan vaker gegeven dat er in groepjes gewerkt kan worden om onderling uit te wisselen.
Aangezien het meerdere deelnemers heeft bezig gehouden, wil ik hier mijn licht op laten schijnen.
Aan het begin van de Intensive legt Michael uit wat het echte verschil is tussen onbewuste horen en vanuit het moment echt luisteren. Het lijken 2 dezelfde activiteiten echter de eerste is onbewust, meer vanuit het mentale brein die analyseert en de tweede is vanuit het hart aanwezig zijn. Dit is dus de grote les en kans die Michael biedt in deze 5 dagen. Om vanuit je hoofd in je hart te zakken. Om vanuit het kritische, analyserende, oordelende, probleem oplossende linkerhersenhelft over te schakelen naar het aanwezig zijn in het hier en nu van de rechterhersenhelft. Is dat niet geweldig om 5 dagen echt te (leren) luisteren. Als je luistert vanuit je hart dan houden de analyserende gedachten op. Het wordt rustiger in jezelf en de energie achter de woorden raken je hart als een diep weten, een diepe herkenning en een warm gevoel.

Al zou je het op het eerste gezicht niet altijd denken dat Michael een "hart persoon" is, hij vertelt vanuit zijn hart. Alle ervaringen, lessen, verhalen en wijsheden komen rechtstreeks vanuit zijn hart en diepe liefde voor de mensheid. De sprankelende universele liefde die de bron is van iedereen. Door zijn hart zo open te zetten besprenkeld hij tijdens de Intensive ieders hart om tot een grotere uitdrukking te komen. Is dat niet een grote gift in deze warrige, chaotische, mentale tijdperk waarin we leven?!
Het werken in groepjes lijk een mooie oplossing voor als je druk in je hoofd bent te analyseren wat Michael verteld. Echter door deze uitwisseling gaan we onze ervaringen analyseren en beoordelen. We geven elkaar, met alle goede bedoelingen, tips en weg zijn we uit ons hart; weer terug in het hoofd. De mystieke energie van de ervaring heeft een beetje z'n glans verloren. Dit is de reden dat Michael niet echt de groepjes laat vormen. Ook de avondsessies laat hij steeds meer vervallen om deze reden.


We zijn getraind om te analyseren dat we de magie achter een mooi inzicht of (spirituele / emotionele) ervaring plat slaan in een mentaal concept. En dat is juist wat je niet meer wilt. Het is steeds weer meer van hetzelfde wat we altijd gedaan hebben en dus ook zo geleerd hebben. Zoals Michael vaker aangeeft dit is niet goed of slecht wel een kans om te groeien in bewustzijn en je paradigma te verbreden.
De les om echt te leren luisteren heb ik me vele jaren geleden voorgenomen eigen te maken. Ik luisterde naar de natuur in mijn tuin. Naar de geluiden die de vogels maken, de stemmen op het veldje achter het huis en alle dagelijkse geluiden. In die tijd was ik coach en tijdens de coachingsessies liet ik steeds meer los wat er in een sessie 'moest' gebeuren. Doelen stellen, analyseren, concrete acties formuleren en dus ook SMART maken. In plaats van doelgericht het gesprek een richting op te duwen koos ik ervoor om eerst het gesprek aan te gaan en vooral veel de ander over zijn/haar dromen, wensen, tegenslagen, verdriet, vreugdes en nog veel meer te laten vertellen.

Ik focus me dan op het prachtig lichtwezen dat tegenover me zit (de focus op de ziel van de ander). Met mijn hart open luisterde ik, soms wat doorvragen in wat in me spontaan opkwam. In die momenten van hart verbinding stond de tijd stil, diep weggezonken in het vertellen van de ander en het vol aandacht luisteren. Uit deze gesprekken kwamen de mooiste inzichten of voornemens uit.
Op het laatste werden doelen gesteld die toch nog SMART waren en vol energie met commitment om het uit te voeren. Mijn les was hier wat de kracht van luisteren is en na enige tijd realiseerde ik mij wat voor een geschenk dat is. Voor de ontvanger en zeker ook voor de luisteraar.
Het luisteren brengt je in een dieper alfa trilling die rust in het hoofd geeft en waarin liefde en mededogen meer naar de oppervlakte komen in gedachten, emoties en zijn. Dit is zeker een van de ingrediënten van het steeds opnieuw kiezen van Liefde! 
Een voorbeeld van mijn ervaringen volgt hieronder....

Korte Intro: Om de kracht van het luisteren beter te illustreren en het delen van ervaringen, wil ik hier ingaan op de situatie als inspiratie voor de lezer.

Een van de coachingssesies die me bij zijn gebleven is met een jongeman uit Siera Leone. Hij was met veel moeite naar Wageningen gekomen om te studeren aan de Landbouw Universiteit. Terwijl hij in Nederland was gebeurden de verschrikkelijkste dingen in zijn land en met zijn dierbaren. Het werd duidelijk dat hij niet terug kon gaan op dat moment anders kon hij zelf ook vermoord worden. Inmiddels was hij eind 20, was afgestudeerd en zocht een baan. Helaas kon hij met zijn afstudeerrichting geen baan in Nederland vinden. Hij wilde gewoon graag werken, wist niet goed hoe hij moest solliciteren, zichzelf presenteren en kennis van de arbeidsmarkt had hij ook niet.
We gingen aan de slag met de diverse oefeningen zoals het helder krijgen van zijn persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en inzicht krijgen in zijn inspiratiebronnen, dromen en wensen.

In de sessies die we deelden luisterde ik aandachtig naar hem. Hij had ook zulke mooie wensen, om geld in te zamelen en daarna landbouw gereedschap en een traktor mee te kunnen kopen en dit te schenken aan het dorp waar hij vandaan kwam. Samen met een vriend had hij al eens een verzamelactie gedaan en waren er spullen zoals kleding, schoenen, dekens en andere benodigdheden naar zijn dorp gestuurd. Het was hem al eens gelukt, waarom zou hij een grotere actie niet nog een keer voor elkaar krijgen?

Hier zat tegenover mij een jongeman die zelf niet veel materieels had maar wel een hart van goud, die anderen wilde helpen en bijstaan. Het luisteren ging als vanzelf en door mijn luisteren kon hij zichzelf beter leren kennen en wist (weer) waar zijn kracht zat. Aan het einde van de sessie reeks was hij mij zo dankbaar en huilde om het afscheid. Ik realiseerde me toen pas echt hoeveel het echt luisteren kan brengen. En hart verbinding die herkenning, erkenning en mededogen gaf. Een verbinding zonder oordelen en analyseren. Een delen van gelijkwaardigheid van mens tot mens.
De sleutel naar het hart is een kostbaar geschenk voor iedereen. Luisteren met volle openheid en vanuit het hart, is kiezen voor Liefde in Actie. 


Keep on Choosing Love lieve lezer!!

In licht en liefde,

Irene


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu